Zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta mocno wiąże się z zasadą „zanieczyszczający płaci”. W tym przypadku są to właśnie producenci wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach – mówi Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska.

Ostateczna decyzja, w jakim kierunku system rozszerzonej odpowiedzialności producenta będzie zmierzał, jeszcze nie została podjęta – w rozmowie z Katarzyną Nocuń z Dziennika Gazety Prawnej mówi Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Może być to obowiązkowy i powszechny system albo narzędzie, z którego producenci będą mogli skorzystać.

„W dyrektywie tzw. single-use plastics jest obowiązek zbierania 90 proc. butelek PET. Jedynym rozwiązaniem, który pozwoli ten cel osiągnąć, jest system kaucyjny” – dodaje Brzdąkiewicz.