ING Bank Śląski ma umowę na 250 mln euro pożyczki podporządkowanej z ING Bank NV


Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę 10-letniej pożyczki podporządkowanej w wysokości 250 mln euro, podał bank.
"Pożyczka została udzielona na okres 10 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Odsetki będą płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 1,66%. Warunki finansowe pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie.
Bank wystąpi do KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie kwoty pożyczki do kapitału Tier II, zapowiedziano także.
ING Bank N.V. jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu ING BSK.
ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Aktywa razem banku wyniosły 141,6 mld zł na koniec 2018 r.
(ISBnews)