Elemental Holding miał 6,06 mln zł zysku netto, 16,04 mln zł EBIT w II kw. 2019


Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Elemental Holding odnotował 6,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 9,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 16,04 mln zł wobec 13,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 534,68 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 443,51 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 12,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 035,02 mln zł w porównaniu z 816,13 mln zł rok wcześniej.
"Pierwszy raz w swojej historii Grupa Elemental Holding osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie wyższym niż 1 mld złotych (za jedno półrocze). Co było wartością wyższą aniżeli przychody osiągnięte w analogicznym okresie 2018 roku (o 27%). Na wzrost przychodów wpływ miało włączenie do konsolidacji nowych spółek oraz organiczny wzrost w pozostałych spółkach grupy" - czytamy w raporcie.
EBITDA w I półr. br. wyniosła 37,57 mln zł wobec 30,78 mln zł rok wcześniej.
Rentowność EBITDA na poziomie 3,63% jest niższa niż w porównywalnym okresie 2018 roku i jest to związane z rosnącą skalą biznesu i rentownościami, które wynikają z globalnych trendów cenowych. Zdaniem zarządu Grupy, w nadchodzących okresach nie należy się spodziewać kontynuacji trendu obniżania się rentowności operacji handlowych. Jeżeli chodzi o nakreślenie możliwych perspektyw wzrostu Grupy, w ujęciu wolumenowym i generowanych przychodów, to zawiązane są one z rosnącym zapotrzebowaniem na metale szlachetne a rynkach nowoczesnych technologii, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 5,58 mln zł wobec 1,7 mln zł straty rok wcześniej.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)