Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Wiceprezes BoomBit Paweł Tobiasz 1 października złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki z przyczyn osobistych. Wobec powyższego rada nadzorcza spółki powołała Marka Pertkiewicza, dotychczasowego dyrektora finansowego, na stanowisko członka zarządu, podała spółka.

Marek Pertkiewicz ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Ekonomika Przedsiębiorstw, a następnie Studium Podyplomowe Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studium Podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej, poinformowano

"Marek Pertkiewicz posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania finansami. W swojej dotychczasowej karierze był odpowiedzialny m.in. za tworzenie i rozwój procesów sprawozdawczości finansowej i zarządczej oraz kreowanie i wdrażanie polityki podatkowej. Nadzorował obszar zarządzania płynnością finansową, uczestniczył w procesach pozyskiwania finansowania dłużnego oraz IPO (pierwsza oferta publiczna), a także w projektach optymalizacyjnych w spółkach i grupach kapitałowych" - czytamy w komunikacie.

Od 1 grudnia 2018 r. Marek Pertkiewicz jest dyrektorem finansowym spółki.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)