Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 4 proc. w tym roku, zaś w kolejnym roku sięgnie 3,1 proc., prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Oznacza to podwyżkę o 0,2 pkt. proc. wobec prognozy z kwietnia na 2019 r. i bez zmian na 2020 rok.

Według Funduszu, Polska odnotuje w tym roku średnioroczną inflację na poziomie 2,4 proc., a w kolejnym roku 3,5 proc., W kwietniu prognozowano odpowiednio: 2 proc. i 1,9 proc.

Według MFW, stopa bezrobocia wyniesie 3,8 proc. w tym roku i tyle samo w przyszłym (w kwietniu MFW oczekiwał, że stopa bezrobocia wyniesie 3,6 proc. w tym roku i 3,5 proc. w roku przyszłym .

>>> Czytaj też: Podatki od nowa. Oto zmiany, jakie szykuje PiS

Reklama

Poniżej zestawienie kwietniowych prognoz MFW dla Polski. Raport nie zawiera uzasadnienia prognoz:

Prognoz MFW dla Polski (dane w proc.) Październik '19 Kwiecień '19
Rok 2019 2020 2024 2019 2020 2024
Realna dynamika PKB 4,0 3,1 2,5 3,8 3,1 2,8
CPI średnioroczna 2,4 3,5 2,8 2,0 1,9 2,3
CPI na koniec okresu 3,3 3,5 b/d 2,3 1,9 2,3
saldo C/A w proc. PKB -0,9 -1,1 -2,1 -1,1 -1,5 -1,8
stopa bezrobocia 3,8 3,8 b/d 3,6 3,5 b/d

Globalna gospodarka rośnie coraz wolniej

Światowa gospodarka spowalnia, możliwe jest jednak odbicie w 2020 r., choć pozostaje ono niepewne - ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Analitycy podkreślają, że negatywne czynniki dla perspektyw wzrostu PKB utrzymują się. "Globalna gospodarka znajduje się w fazie zsynchronizowanego spowolnienia, a wzrost w 2019 r. ponownie został zrewidowany w dół w stosunku do prognoz - do 3 proc. – [co oznacza, że gospodarka globalna rozwija się – przyp. PAP] w najwolniejszym tempie od światowego kryzysu finansowego" - napisano w raporcie.

Według MFW w 2020 r. możliwe jest odbicie, lecz jest ono niepewne. "Przewiduje się, że dynamika globalnego wzrostu PKB w 2020 r. nieznacznie poprawi się do 3,4 proc., co stanowi rewizję w dół o 0,2 pp. w porównaniu z naszymi kwietniowymi prognozami. Jednakże, w przeciwieństwie do zsynchronizowanego spowolnienia, to odbicie nie jest oparte na szeroko zakrojonych fundamentach i może być nietrwałe" - wynika z raportu.

"Prognozowane odbicie wynika ze spodziewanej poprawy wyników gospodarczych na wielu rynkach wschodzących w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w rozwijającej się Europie. Jednak ze względu na niepewność, co do perspektyw dla kilku z tych krajów, przewidywane spowolnienie w Chinach i Stanach Zjednoczonych oraz znaczące ryzyko pogorszenia koniunktury, możliwa jest znacznie słabsza dynamika wzrostu PKB na świecie" - dodano.

W ocenie analityków Funduszu "negatywne czynniki ryzyka dla prognozy wzrostu utrzymują się nadal na wysokim poziomie”. "Bariery w handlu i zwiększone napięcia geopolityczne, w tym ryzyko związane z brexitem, mogą dodatkowo zakłócić łańcuchy dostaw i spowodować spadek zaufania na rynku, a także obniżenie poziomu inwestycji i wzrostu. Takie napięcia, a także inne niepewności w polityce wewnętrznej, mogą negatywnie wpłynąć na prognozowaną dynamikę wzrostu w gospodarkach wschodzących i strefie euro" - napisano.

>>> Czytaj też: Czy gospodarka może wykończyć samą siebie? Oto niewygodna prawda o Niemczech

Analitycy wskazują, że zrealizowanie się czynników ryzyka może w perspektywie średnioterminowej doprowadzić do daleko idących negatywnych skutków dla światowej gospodarki.

„Zmaterializowanie się tych czynników może doprowadzić do gwałtownej awersji do ryzyka i unaocznienia wrażliwości systemu finansowego, narastającej przez lata niskich stóp procentowych. Niska inflacja w gospodarkach rozwiniętych może się umocnić i ograniczyć przestrzeń polityki pieniężnej w przyszłości, ograniczając jej skuteczność. Zagrożenia związane ze zmianami klimatu ujawniają się i dramatycznie wzrosną w przyszłości, jeśli nie zostaną pilnie rozwiązane" - oceniono w World Economic Outlook

W tabeli poniżej znajdują się wybrane prognozy wzrostu PKB wg MFW, również w odniesieniu do poprzednich szacunków (wszystkie dane w proc.):

Prognozy wzrostu PKB wg MFW (dane w proc.) Prognozy październik '19 Różnica względem prognoz z VII '19
Rok 2019 2020 2024 2019 2020
Świat 3,0 3,4 3,6 -0,2 -0,1
Gospodarki rozwinięte 1,7 1,7 1,6 -0,2 b/z
USA 2,4 2,1 1,6 -0,2 b/z
Strefa Euro 1,2 1,4 1,3 -0,1 -0,2
Japonia 0,9 0,5 0,5 b/z 0,1
UK 1,2 1,4 1,5 -0,1 b/z
Kanada 1,5 1,8 1,7 b/z -0,1
Gosp. rozwijające się i wschodzące 3,9 4,6 4,8 -0,2 -0,1
Chiny 6,1 5,8 5,5 -0,1 -0,2
Indie 6,1 7,0 7,3 -0,9 -0,2
Europa wschodząca i rozwijająca się 1,8 2,5 2,5 0,8 0,2
Wolumen globalnego handlu (dobra+usługi) 1,1 3,2 - -1,4 -0,5