Według komunikatu, Europejski Bank Inwestycyjny i Ministerstwo Finansów podpisały umowę o sfinansowanie w latach 2019–2020 szeroko zakrojonych programów badawczych realizowanych przez NCN w Krakowie oraz NCBiR w Warszawie. Kredyt EBI jest również objęty gwarancją w ramach programu Komisji Europejskiej dotyczącego innowacji – Horyzont 2020. Będzie on współfinansować środki budżetowe przyznane obu instytucjom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie działań w zakresie badań i rozwoju prowadzonych przez podmioty publiczne lub prywatne.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) w Krakowie i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Warszawie są odpowiedzialne za finansowanie projektów realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne, wyłonionych w drodze konkursu. Jak napisano w komunikacie, szacuje się, że każdego roku ok. 20 000 badaczy otrzyma co najmniej część finansowania z grantów dystrybuowanych przez te dwie instytucje. Odpowiada to 15 proc. wszystkich pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem w kraju, w okresie 2 lat.

Według Vazila Hudáka, wiceprezesa EBI odpowiedzialnego za operacje w Polsce, wspieranie innowacji to jeden z priorytetów banku UE, a dzięki nowej umowie bank będzie miał pewność, że środki na finansowanie badań i rozwoju w Polsce wesprą zarówno badania podstawowe, jak i stosowane, zaspokajając ogólne potrzeby polskiej nauki i biznesu.

Jest to już piąty kredyt EBI tego rodzaju udzielony w celu wspierania działalności obu ośrodkom od 2011 roku, co oznacza, że łączna wartość finansowania EBI wyniesie łącznie 1,76 mld EUR (równowartość ok. 7,5 mld PLN). Od 2004 r. Bank udzielił polskiemu sektorowi naukowemu wsparcia w ramach 20 operacji. Ostatnia z nich została podpisana w lipcu br. pomiędzy EBI a polskim Ministerstwem Finansów i dotyczyła udzielenia kredytu w celu wspierania działalności Polskiej Akademii Nauk w wysokości 170 mln EUR na lata 2019–2020. W tym przypadku kredyt EBI również uzupełniał finansowanie przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Reklama

Jak wskazał cytowany w komunikacie minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, "znaczenie projektów realizowanych wspólnie z Bankiem rośnie, szczególnie w dziedzinie badań i rozwoju, opieki zdrowotnej i społecznej, co odzwierciedla priorytety polityki rządu".

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla rzetelnie przygotowanych inwestycji służących realizacji politycznych celów UE. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś