Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji we wrześniu rdr o 4,7 proc., a mdm wzrostu o 10,0 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła we wrześniu rdr o 3,5 proc., a mdm wzrosła o 1,2 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w sierpniu i wrześniu 2019 r.:

wrzesień wrzesień sierpień sierpień
rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 5,6 10,7 -1,3 -6,0
górnictwo i wydobywanie 2,2 13,8 -8,4 0,5
przetwórstwo przemysłowe 5,7 11,5 -1,3 -6,9
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3,9 3,1 -0,3 3,2
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 9,0 1,7 6,6 -2,1