Sąd czasowo wstrzymał rozpoznanie wniosku PKO BP o ogłoszenie upadłości Ursusa


Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wstrzymał rozpoznanie złożonego przez PKO Bank Polski uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Ursusa w restrukturyzacji do czasu prawomocnego zakończenia przyspieszonego postępowania układowego spółki, podał Ursus.
"17 października 2019 r. wpłynęło do spółki postanowienie Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych datowane na dzień 9 października 2019 r. o wstrzymaniu rozpoznania złożonego przez PKO BP uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta do czasu prawomocnego zakończenia przyspieszonego postępowania układowego emitenta, tj. do czasu rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu z dnia 16 sierpnia 2019 r. o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego Ursus S.A." - czytamy w komunikacie.
Ursus podkreślił, że nie doręczono mu jeszcze wniosku PKO BP, a po jego otrzymaniu spółka odniesie się do tego wniosku, "wykazując brak przesłanek do jego uwzględnienia oraz podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągnięcia pozytywnego dla Ursusa, wierzycieli i akcjonariuszy spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji".
PKO BP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Ursusa w ostatnich dniach września 2019 r.
11 października br. do spółki wpłynęło postanowienie Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Józefa Ogorzałka o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego, które zostało wszczęte na wniosek PKO BP.
Wcześniej we wrześniu Ursus wniósł zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego.
Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)