Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi wybranemu już wykonawcy tego odcinka rozpoczęcie robót budowlanych. Rzeczniczka dodała, że zakończenie prac zaplanowane jest na kwiecień 2022 r.

Rarus przypomniała, że umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu 2018 r. „Obejmowała ona tzw. kamień milowy, który dotyczył złożenia przez wykonawcę w imieniu GDDKiA wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do 21 października 2019 r. Oznacza to, że wykonawca zrealizował w terminie zapisy, wniosek taki został złożony bowiem w miniony piątek” – zaznaczyła.

Reklama

Ok. 8-lkilometrowy odcinek od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) wybuduje firma Budimex za kwotę ponad 286,4 mln zł w terminie 34 miesięcy.

Zadaniem wykonawcy prowadzącego inwestycję w systemie „projektuj i buduj” będzie zaprojektowanie tego odcinka drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Jak zaznaczyła Rarus, okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. „Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. W ramach inwestycji wykonawca będzie musiał wybudować 10 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 wiaduktów” - powiedziała. Oprócz głównej drogi, wykonawca wybuduje również dodatkowe jednie, na których skierowany będzie ruch lokalny, który obsługiwać będzie przyległe tereny. Będą też bezkolizyjne przejazdy drogowe, bez połączenia z drogą ekspresową.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny. Docelowo Via Carpatia połączy kraje Bałtyckie z resztą Unii Europejskiej oraz jej wschodnimi sąsiadami.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i przebiegał będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Na Podkarpaciu kierowcy mogą korzystać już z ponad 30 km S19 - od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe.

Ponad 54 km (podzielonych na 6 odcinków) tej trasy jest w realizacji w trybie projektu-buduj. Na jednym odcinku rozpoczęto już roboty budowlane, a na pięciu zakończono etap projektowania i złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID.

Natomiast koncepcja programowa jest przygotowana dla ponad 85 km (podzielonych na 5 odcinków) Via Carpatia od Rzeszowa do Barwinka (granica państwa). (PAP)

autor: Wojciech Huk