Nowy szef RN Work Service stawia na szybkie kroki na korzyść spółki, wierzycieli


Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Przemysław Schmidt, który został przewodniczącym rady nadzorczej Work Service w miejsce Macieja Wituckiego zadeklarował, że chce możliwie szybko zorganizować prace rady, koncentrując się w pierwszej kolejności na potrzebach i oczekiwaniach kluczowych klientów oraz spółki i jej wierzycieli.
Podczas piątkowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Schmidt został nowym przewodniczącym RN, Marcus Preston został nowym zastępcą przewodniczącego, a nowymi członkami RN zostali Robert Oliwa i Andrzej Witkowski.
"Nowi członkowie rady nadzorczej pomogą nam skoncentrować się na wsparciu procesu poprawy efektywności, a także prowadzonych rozmów z inwestorami. Dzięki przeprowadzonym zmianom, większość członków rady nadzorczej to obecnie osoby niezależne od akcjonariuszy, które w rzetelny i obiektywny sposób wspomogą nas w kolejnych działaniach. Jesteśmy przekonani, że pan Przemysław Schmidt oraz pan Marcus Preston skutecznie pokierują pracami RN w nowym składzie i pomogą nam zarówno w efektywnej restrukturyzacji, rozwoju działalności operacyjnej, jak i finalizacji rozmów z inwestorami, które prowadzimy w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych" - skomentowała prezes Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie.
Marcus Preston oraz Andrzej Witkowski zostali powołani podczas pierwszej części nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 8 października br. NWZ kontynuowało swoje obrady 18 października, gdy do RN spółki zostali powołani Przemysław Schmidt oraz Robert Oliwa.
"Zostałem poproszony o pokierowanie pracami rady nadzorczej w sposób możliwie sprawny i niezależny, koncentrując się w pierwszej kolejności na potrzebach i oczekiwaniach kluczowych klientów oraz spółki i jej wierzycieli. Z przyjemnością podjąłem się tej roli i możliwie szybko spróbuje zorganizować prace rady oraz wspomóc zarząd w szeregu prowadzonych obecnie projektów" _ powiedział Schmidt.
Schmidt zastąpił w roli przewodniczącego RN Macieja Wituckiego, który w ostatnim czasie złożył rezygnację z zasiadania w jej składzie. Nowy zastępca przewodniczącego oraz dwaj nowi członkowie RN zastąpili natomiast Panagiotis Sofianosa, Tomasza Misiaka oraz Tomasza Hanczarka, którzy zostali odwołani ze składu rady podczas pierwszej części NWZ, które odbyło się 8 października br.
Dodatkowo akcjonariusze obradujący w ramach NWZ, które odbyło się 18 października br. zadecydowali o tym, że uchwały dotyczące podniesienia kapitału zakładowego spółki nie zostaną poddane głosowaniu w ramach obrad. Wspomniane uchwały będą głosowane w ramach kolejnego NWZ, które odbędzie się 12 listopada br.
"Kontynuujemy rozmowy z inwestorami branżowymi i finansowymi prowadzone w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych. Tak długo, jak nie doszło do uzgodnienia warunków ewentualnej transakcji z inwestorami, spółka powinna posiadać elastyczność dotyczącą negocjacji jej warunków. Dlatego uważamy za w pełni zrozumiałe przeniesienie głosowania w tej kwestii przez akcjonariuszy na kolejne NWZ" - podsumowała Szmitkowska.
Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)