Serinus przedłużył o rok III etap prac poszukiwawczych na koncesji Satu Mare


Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Serinus Energy uzyskał od rumuńskiego regulatora 12-miesięczne przedłużenie terminu zakończenia trzeciego etapu prac poszukiwawczych na obszarze koncesji Satu Mare w Rumunii, podała spółka. Serinus przewiduje, że program badań sejsmicznych rozpocznie się w II kw. 2020 r.
"Zakończenie trzeciego etapu przypadało pierwotnie na 26 października 2019 r. i w tym terminie spółka była zobowiązana wykonać wszystkie wyznaczone prace przewidziane dla tego etapu. Zadaniem, które nadal pozostaje do wykonania w ramach zobowiązań tego etapu, jest przeprowadzenie badań sejsmicznych 3D na obszarze co najmniej 120 km2. Spółka wystąpiła o wydanie pozwolenia na realizację programu badań sejsmicznych 3D obejmującego obszar 148 km2 w rejonie Berveni, leżącym na północ od zakładu przetwarzania gazu Moftinu" - czytamy w komunikacie.
W procesie pozyskiwania pozwolenia wystąpiły nieprzewidywane opóźnienia wynikające z konieczności zawierania umów dotyczących wejścia na teren poszczególnych parceli znajdujących się na obszarze badań sejsmicznych, z licznymi właścicielami gruntów. Ostatecznie umowy dostępu zostały zawarte z wszystkimi właścicielami gruntów, jednakże opóźnienie powodowało, że nie było możliwe przeprowadzenie badań przed upływem terminu zakończenia trzeciego etapu, wyjaśniono.
"W tej sytuacji spółka wystąpiła do rumuńskiego regulatora - Narodowej Agencji Zasobów Mineralnych (National Agency of Mineral Resources) - o 12-miesięczne przedłużenie terminu, aby mieć wystarczający czas na realizację programu badań sejsmicznych oraz na wypełnienie wszystkich zobowiązań aktualnego etapu poszukiwawczego. Obecnie ostateczny termin realizacji obowiązkowych prac upływa 28 października 2020 r." - czytamy dalej.
Serinus przewiduje obecnie, że program badań sejsmicznych rozpocznie się w II kw. 2020 r., kiedy będzie bardziej sprzyjająca pogoda i lepsze warunki gruntowe na obszarze, gdzie prowadzone będą badania. Przesunięcie programu umożliwi spółce szybsze wykonanie odwiertu Moftinu-1004, który ma być odwiertem produkcyjnym, o głębokości około 1 000 m.
"Dla odwiertu Moftinu-1004 pozyskano niezbędne zezwolenia i prowadzone są już prace nad naziemną infrastrukturą niezbędną przy wierceniach. O ile będzie dostępna wiertnica to wiercenie Moftinu-1004, jak się zakłada, powinno rozpocząć się w styczniu 2020 r. Odwiert Moftinu-1004, po uzbrojeniu i podłączeniu do rurociągu, zapewniałby dodatkowe ilości gazu dla zakładu przetwarzania Moftinu" - podano także.
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)