Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Elemental Holding zawarł list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie zasad i warunków nabycia pakietu kontrolnego amerykańskiej spółki z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych, podała spółka.

"Spółka, w której udział ma być przedmiotem transakcji zbiera i przetwarza rocznie około 2 000 ton zużytych katalizatorów samochodowych. Przedmiotowa spółka pozyskuje odpady poprzez własną sieć zakupową rozmieszczoną w jedenastu lokalizacjach na terenie Stanów Zjednoczonych. Spółka posiada zaawansowany technologicznie zakład recyklingu, wyposażony w linie do demontażu, separacji, cięcia oraz mielenia odpadów, a także profesjonalne laboratorium chemiczne" - czytamy w komunikacie.

Transakcja wymaga pogłębionych analiz na styku dwóch odmiennych systemów prawnych. Ze względu na skalę działalności amerykańskiego podmiotu i dalsze plany jego rozwoju transakcja wymaga zapewnienia finansowania o znacznej wartości. Jej zamknięcie uzależnione będzie od przebiegu negocjacji oraz spełnienia określonych warunków zawieszających, będących zdarzeniami przyszłymi i niepewnymi, zastrzeżono także.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)