Alior Bank spodziewa się spadku kosztu ryzyka w 2020 r. i w kolejnych latach


Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Alior Bank spodziewa się, że koszt ryzyka wyniesie 2,3% na koniec tego roku wobec wcześniej zakładanych 2,4%, a w kolejnych kwartałach będzie stopniowo obniżał się w związku m.in. ze zmianą struktury portfela kredytów w segmencie biznesowym, poinformował prezes Krzysztof Bachta. Marża odsetkowa netto wyniesie 4,5% w 2019 r. wobec wcześniej prognozowanych 4,6%.
"Spodziewamy się osiągnięcia 2,3% kosztów ryzyka na koniec roku" - powiedział Bachta podczas konferencji prasowej.
Koszt ryzyka wyniósł 2,08% na koniec III kw. br. wobec 1,88% rok wcześniej. Koszt ryzyka w III kw. w segmencie klientów indywidualnych wyniósł 1,51%, zaś w segmencie klientów biznesowych 3,52%.
Bank podał, że wzrost kosztów ryzyka w segmencie klientów biznesowych wynika przede wszystkim z uwzględnienia wyników pogłębionego przeglądu portfela oraz zabezpieczeń dla branży agro w segmencie dużych przedsiębiorstw.
"Wyskok kosztów ryzyka był związany z klientami Agro, przyrost [kosztu ryzyka] wyniósł 1,46 pkt bazowych, reszta portfela jest dużo lepsza. Mamy dużo naturalnych spłat portfela biznesowego, a nowa część działa zgodnie z nowymi politykami kredytowymi. Dziś to już jest 10%. Każdy historyczny kredyt jest przejrzany, jeśli trzeba - dobezpieczony" - powiedział także prezes.
W jego ocenie, kolejne kwartały przyniosą dalszy spadek kosztu ryzyka dzięki zmianie struktury portfela w segmencie klientów biznesowych, zakładającej wyższy udział klientów z segmentu MSP, i dalszym niskim koszcie w segmencie klientów indywidualnych.
"Koszt ryzyka będzie się istotnie obniżał w przyszłym roku i kolejnych latach. Sytuacja gospodarstw domowych jest na tyle dobra, że nie niepokoimy się o koszty ryzyka w tym segmencie" - podkreślił Bachta.
Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła 4,63% na koniec III kw. (z uwzględnieniem rezerwy związanej z wyrokiem TSUE dot. zwrotu części prowizji) wobec 4,67% rok wcześniej.
"NIM jest zakłócony przez jednorazowe transakcje związane z obligacjami. NIM bez one-off byłby na poziomie 4,7%, co pokazuje naszą zdolność do jego zwiększania" - powiedział prezes.
Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
(ISBnews)