Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Impexmetalu i Alchemii od 13 listopada, podała Komisja.
"Komisja jednogłośnie o udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 13 listopada 2019 r. spółkom:
- Impexmetal Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.
Pod koniec sierpnia nadzwyczajne walne zgromadzenia Impexmetalu i Alchemii postanowiły o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółek oraz o wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko przetworzonych wyrobów płaskich. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie, a od 2005 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew.
Grupa Alchemii koncentruje się na działalności związanej z produkcją stali. Działalność operacyjna jest skupiona w spółkach zależnych. Spółka-matka zajmuje się handlem.
(ISBnews)