Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 8,4% r: r w I-III kw., wskaźnik NPL: 4,3% w III


Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego przekroczył 244,6 mld zł netto na koniec III kw. 2019 r. i wzrósł o 8,4% r/r (i o 2,8% kw/kw), podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) spadł do 4,3% w III kw. br. z 4,5% kwartał wcześniej i 4,9% rok wcześniej.
"Na koniec III kwartału 2019 roku wartość finansowania udzielonego klientom w grupie kapitałowej banku przekroczyła 244,6 mld zł i wzrosła od początku roku o 14,1 mld zł. W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowiły kredyty mieszkaniowe oraz kredyty gospodarcze, z udziałami na koniec września 2019 roku odpowiednio 48,3% i 39,7%. Po III kwartale 2019 roku odnotowano wzrost finansowania udzielonego klientom korporacyjnym o 6 mld zł oraz kredytów mieszkaniowych o 5,4 mld zł. W strukturze terminowej finansowania udzielonego klientom dominują kredyty długoterminowe, na co wpływ ma przede wszystkim wysoki udział kredytów mieszkaniowych" - czytamy w raporcie.
Wartość kredytów mieszkaniowych na koniec III kw. br. wyniosła 114,1 mld zł i wzrosła o 6,9% r/r (oraz o 2,5% kw/kw), podano w prezentacji wynikowej, w tym wartość kredytów w PLN wzrosła o 10% r/r do 87,9 mld zł, a w walutach obcych - spadła o 2,1% r/r do 26,2 mld zł.
Kredyty korporacyjne miały wartość 58,7 mld zł (+8,7% r/r), bankowości detalicznej i prywatnej - 30,5 mld zł (8,8% r/r), a firm i przedsiębiorstw - 33,6 mld zł (+8,3% r/r), podano także w prezentacji.
Poziom depozytów klientów na koniec III kw. 2019 roku wyniósł 249 mld zł, co oznacza wzrost o 10,3 mld zł od początku roku.
"Do wzrostu bazy depozytowej przyczynił się głównie wzrost depozytów ludności (+13,8 mld zł), przy spadku depozytów podmiotów gospodarczych (-1,2 mld PLN) i jednostek budżetowych (-2,3 mld zł). W strukturze rodzajowej depozytów klientów główną pozycję stanowią depozyty ludności (73% na koniec września 2019 roku). Druga pod względem wielkości kategoria to depozyty podmiotów gospodarczych (22% na koniec września 2019 roku)" - czytamy w raporcie kwartalnym.
W trakcie 3 kwartałów 2019 roku grupa kapitałowa banku zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,7% i 17,9%, a także zajmowała pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych z udziałem w wysokości 20,7%, dodano.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)