ZCh Police zmieniły harmonogram oferty, zapisy na akcje odbędą się 12-22 XI


Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police podjął uchwałę w sprawie zmiany przewidywanego harmonogramu oferty publicznej 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 75 mln jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka.
Zmieniony harmonogram oferty przewiduje, że notowanie jednostkowych praw poboru na GPW będzie odbywać się 12-14 listopada; na 22 listopada przewidziano zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, a przydział akcji - na 3 grudnia.
Z kolei na 3-4 grudnia zaplanowano przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na akcje oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych.
6 listopada ZCh Police podały w prospekcie emisyjnym, że zapisy dla inwestorów potrwają od 12 do 19 listopada br.
Grupa Azoty Police, wchodząca w skład Grupy Azoty, jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Zatrudnia ok 3,5 tys. osób. Od 2006 r. jest notowana na GPW.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)