Capital Park miał 9,45 mln zł zysku netto, 82,66 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Capital Park odnotował 9,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 5,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 82,66 mln zł wobec 13,88 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z wynajmu podstawowego sięgnęły 31,86 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 36,56 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 89,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 59,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z wynajmu podstawowego w wysokości 95,92 mln zł w porównaniu z 106,86 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 3,37 mln zł wobec 2,72 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)