APS Energia miała wstępnie 0,9 mln zł straty netto w I-III kw. 2019 r.


Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - APS Energia podjęła decyzję o odniesieniu w koszty z tytułu aktualizacji należności grupy kapitałowej kwoty 3,2 mln zł. Wymienione należności prawie w całości są dochodzone na drodze sądowej. W związku z powyższą decyzją APS Energia odnotowała 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w pierwszych trzech kwartałach 2019 r., według wstępnych danych, wobec 5,6 mln zł zysku netto rok wcześniej, podała spółka.
"W związku z podjęciem decyzji o dokonaniu odpisu wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta za 3 kwartały 2019 roku kształtują się następująco:
- przychody ze sprzedaży: 84,6 mln zł
- strata z działalności operacyjnej: -0,005 mln zł
- wynik EBITDA: 2,3 mln zł
- strata netto: -0,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Dla porównania wyniki grupy kapitałowej APS Energia za 3 kwartały 2018 roku były następujące:
- przychody ze sprzedaży: 80,8 mln zł
- zysk z działalności operacyjnej: 5,6 mln zł
- wynik EBITDA: 7,6 mln zł
- zysk netto: 1,5 mln zł, podano również.
Wzrost przychodów wynikał ze zwiększenia sprzedaży na rynku krajowym przy jednoczesnym utrzymaniu jej poziomu na rynkach zagranicznych. W strukturze sprzedażowej utrzymany został wzrost udziału nowych grup produktowych charakteryzujących się niższą marżowością, podkreślono.
Ostateczne wyniki finansowe za 3 kwartały 2019 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany 14 listopada 2019 roku.
APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)