Grupa MOL: Capex na wydobycie wyniesie ponad 1,8 mld USD w latach 2020-2023


Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Grupa MOL planuje przeznaczyć ponad 1,8 mld USD nakładów na poszukiwania i wydobycie w latach 2020-2023, podała spółka.
Ponad 1 mld USD z planowanego capeksu przeznaczone zostanie na działania w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (Węgry i Chorwacja), gdzie koncern planuje realizację ponad 100 nowych odwiertów, wynika z prezentacji opublikowanej przez MOL przy okazji dnia inwestora w Londynie.
Ponad 700 mln USD trafi na prace poszukiwawczo-wydobywcze na rynku międzynarodowym, do którego MOL zalicza takie regiony, jak Pakistan, Wielka Brytania, Kazachstan i Kurdystan. Tu również liczba nowych odwiertów ma przekroczyć 100 do 2023 roku.
Dodatkowe 100+ mln USD Grupa MOL zainwestuje w poszukiwania na norweskim obszarze Morza Północnego, gdzie przewidziano dwa odwierty.
W efekcie tych inwestycji, a także anonsowanego niedawno przejęcia udziałów w złożu ropy naftowej ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) w Azerbejdżanie, uproszczone wolne przepływy gotówkowe Grupy MOL w segmencie upstream w latach 2020-2023 mają wynieść od 700 mln USD rocznie (przy założeniu średniej ceny ropy Brent na poziomie ok. 60 USD/b), do 900 mln USD (przy średniej cenie ropy Brent na poziomie ok. 70 USD/b).
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Spółka miała 5168,7 mld HUF skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)