Santander BP: Eksport opakowań będzie rósł o 6,5-7%, poziom Niemiec - w 2025 r.


Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Średnioroczna dynamika wzrostu sprzedaży zagranicznej opakowań sięgnie ok. 6,5-7% co umożliwi osiągnięcie 100% poziomu eksportu niemieckiego w 2025 roku, prognozują Santander Bank Polska i SpotData.
"Polski sektor opakowań wykazał niską wrażliwość na wstrząsy gospodarcze, a jego przewaga kosztowa, w tym stabilne jednostkowe koszty pracy pozwoliły na sukcesywną ekspansję zarówno w produkcji, jak i w eksporcie. W czasach upadłości licznych europejskich producentów, zagraniczni inwestorzy nie tylko chętnie kupowali polskie opakowania, ale i przenosili produkcję nad Wisłę. Obecnie stanowią ok. 60% firm z branży" - powiedział dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej w Santander Bank Polska Kamil Mikołajczyk, cytowany w komunikacie.
Region CEE i Niemcy są przemysłowym zapleczem dla całej Unii Europejskiej i szybki wzrost sektora przemysłowego sprawił, że rósł również popyt na opakowania - zarówno na te sprzedawane bezpośrednio w kanałach eksportowych (eksport bezpośredni), jak i ze strony branż nastawionych na eksport (eksport pośredni), podano także.
Producenci opakowań z Polski z powodzeniem konkurują nie tylko z producentami z Europy Środkowo-Wschodniej, ale i z Niemcami, wskazują analitycy Santander Bank Polska i SpotData w raporcie "Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów".
"Nasze obliczenia dla kontrybucji eksportu pośredniego oparliśmy na średniej ważonej z realnej dynamiki sprzedaży zagranicznej takich grup produktowych jak: żywność, napoje, lekarstwa, kosmetyki i chemia gospodarcza. W ekonomii takie powiązania nazywamy backward linkages. Producent uczestniczy w wymianie międzynarodowej nie bezpośrednio, ale poprzez dostarczanie towarów pośrednich dla eksportera. W ten sposób wartość dodana wytwarzana przez producentów opakowań na rynek krajowy jest też eksportowana" - powiedział dyrektor centrum analitycznego SpotData Ignacy Morawski, cytowany w komunikacie.
Eksperci wskazują, że producenci opakowań będą musieli zmierzyć się ze spowolnieniem gospodarczym w strefie euro w najbliższym czasie oraz unijnymi wymogami względem ekologii i recyclingu.
"Polityka wspierająca gospodarkę obiegu zamkniętego i wykorzystanie materiałów z recyklingu może obniżyć zależność kraju od zagranicznych dostaw surowców i półproduktów i rozwinąć w Polsce na większą skalę te elementy łańcucha dostaw, które dotychczas opierały się głównie na imporcie. W ten sposób mogą powstawać nowe miejsca pracy i wartość dodana napędzająca wzrost gospodarczy. Będzie to oczywiście proces długookresowy, ponieważ w przypadku wielu rodzajów opakowań nie ma jeszcze wydajnych metod recyklingu, a produkcja niektórych opakowań z materiałów pochodzących z recyklingu jest bardzo problematyczna" - powiedział Mikołajczyk.
Raport "Rewolucja opakowań. Polscy producenci opakowań wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów" zostanie zaprezentowany na spotkaniu networkingowym, połączonym z warsztatami, organizowanym przez Santander Bank Polska oraz Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) 28 listopada br. w Łodzi.
(ISBnews)