NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,3% r: r, import wzrósł o 4,3% w IX


Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Eksport towarów z Polski wzrósł we wrześniu br. o 9,3% r/r do 19 279 mln euro, zaś import wzrósł o 4,3% r/r do 18 811 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).
Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 468 mln euro wobec 104 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.
"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 83,9 mld zł, co oznacza wzrost o 8,1 mld zł, tj. o 10,7% w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości eksportu samochodów osobowych, części samochodowych, odzieży i obuwia, wyrobów tytoniowych, leków oraz półfabrykatów z tworzyw sztucznych. Wartość importu towarów w porównaniu do września 2018 r.
zwiększyła się o 4,4 mld zł, tj. o 5,6% i osiągnęła poziom 81,9 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.
Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,2 mld zł i w porównaniu do września 2018 r. wzrosły o 1,4 mld zł, tj. o 6,2%. Wartość rozchodów wyniosła 15,2 mld zł i wzrosła o 0,9 mld zł, tj. o 6,3%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 8,0 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,8 mld zł), usług transportowych (3,1 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,1 mld zł), podano także.
(ISBnews)