Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Klabater zawarł umowę dystrybucyjną z Meridiem Games na korzystanie przez hiszpańskiego partnera z gry "Big Pharma" w wersji na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch, podała spółka. Meridiem Games nabyła także prawo do prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych związanych z tytułem. Big Pharma zadebiutuje w wersji na konsole w grudniu br.

"Umowa, którą zawarliśmy z Meridiem Games nadaje hiszpańskiej spółce wyłącznej licencji na korzystanie z gry w wersji na PS4 oraz Nintendo w zakresie koniecznym do produkcji i prowadzenia dystrybucji fizycznej Big Pharmy. Ponadto spółka ma prawo prowadzić promocję i marketing gry oraz – wraz z prowadzoną sprzedażą i dystrybucją – korzystać ze znaków towarowych Klabatera" - powiedział członek zarządu Klabater Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

Umowa została zawarta na okres dwóch lat, z automatycznym przedłużaniem okresu jej trwania na czas jednego roku.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka notowana jest na NewConnect.

(ISBnews)