Develia miała 33,14 mln zł zysku netto, 60,41 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Develia odnotowała 33,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 60,41 mln zł wobec 8,38 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,45 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 149,74 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 158,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 144,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 714,18 mln zł w porównaniu z 637,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 145,03 mln zł wobec 130,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)