Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Inpro odnotowało 6,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 9,13 mln zł wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,33 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 44,75 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 9,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 131,43 mln zł w porównaniu z 151,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1,83 mln zł wobec 11,36 mln zł zysku rok wcześniej.
Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali, a skonsolidowane przychody wyniosły 259 mln zł.
(ISBnews)