GNB oczekuje zatwierdzenia planu naprawy pod koniec br. lub na początku 2020 r.


Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) oczekuje, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzi plan naprawy, złożony przez bank w październiku, jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego, poinformował prezes Artur Klimczak.
"Bardzo byśmy chcieli, żeby to się udało zamknąć w tym roku, albo na początku przyszłego roku. Realnie oceniamy, że jak nie będzie do połowy grudnia, to już pewnie nie będzie w tym roku" - powiedział Klimczak podczas konferencji prasowej, zapytany, kiedy bank spodziewa się zatwierdzenia planu naprawczego przez KNF.
"Jak będziemy mieli zatwierdzony plan, to będziemy mogli o nim rozmawiać" - powiedział Klimczak, zapytany o szczegóły planu.
Bank podał dziś w raporcie kwartalnym, że w październiku br. złożył do KNF plan naprawy Grupy Getin Noble Banku, w którym przedstawiony został zestaw działań, które zapewnić mają osiągnięcie poziomu współczynników kapitałowych spełniających wymóg połączonego bufora oraz umożliwią powrót do trwałej rentowności banku.
"Mając na uwadze istotnie negatywny wpływ kryzysu płynności z czwartego kwartału ub.r. na sytuację finansową banku i możliwość generowania dodatnich wyników finansowych, czas niezbędny na zrealizowanie oczekiwanych celów kapitałowych może ulec wydłużeniu w porównaniu do terminów przyjętych w aktualnie obowiązującym APPN oraz POK. Na datę zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego toczy się postępowanie administracyjne w przedmiocie zatwierdzenia ww. planu naprawy przez KNF" - czytamy w raporcie.
Na koniec września br. skonsolidowany współczynnik CAR wynosił 10,4%, a CET1 8,5%.
Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.
(ISBnews)