Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego, na podstawie którego sprzeda do Energa Elektrownie Ostrołęka - spółki zależnej Energi - za 180 mln zł w latach 2020-2022, podała spółka.
"W wyniku zawarcia aneksu ustalona została cena sprzedaży węgla w roku 2020 oraz na nowo ustalono wolumeny dostaw węgla w latach 2020-2022" - czytamy w komunikacie.
W związku z zawarciem aneksu wartość całej umowy, obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2022 r., wyniesie 1 539 mln zł netto, z czego wartość umowy w okresie 2020-2022 wyniesie 180 mln zł, podano także.
LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,76 mld zł w 2018 r.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.
(ISBnews)