Z danych GUS wynika, że najwyższy wskaźnik przeżycia pierwszego roku zanotowano dla podmiotów z sekcji informacja i komunikacja - 77 proc., oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 75,2 proc.

W 191 tys. 818 przedsiębiorstwach jednorocznych powstałych w roku 2018 pracowało 348 tys. 379 osób, czyli o 19,1 proc. więcej niż w przedsiębiorstwach jednorocznych powstałych w 2017 r. Najwięcej - w podmiotach z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych - prawie 72 tys. osób, budownictwo - ponad 66 tys. osób. i działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - prawie 44,5 tys.

Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego w przedsiębiorstwach powstałych w roku 2018 i aktywnych w 2019 r. wyniosło 3351 zł i było zróżnicowane w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: od 2429 zł w zakwaterowaniu i gastronomii do 6542 zł w obsłudze rynku nieruchomości.

Przedsiębiorstwa powstałe w 2018 r. i aktywne po pierwszym roku swojej działalności gospodarczej wykazały nieco ponad 44 mld zł przychodów ogółem, wobec 39 mld zł przychodów w przedsiębiorstwach jednorocznych powstałych w 2017 r.(PAP)