Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - OT Logistics odnotowało 12,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 8,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 5,26 mln zł wobec 6,01 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 252,46 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 246,4 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 28,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 35,14 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 758,71 mln zł w porównaniu z 724,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 7,48 mln zł wobec 7,86 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 982,65 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)