Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Polimexu Mostostal i jego spółki zależnej Polimex Infrastruktura zawarło umowę z Miastem Konin. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwą "Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20", podał Polimex Mostostal. Wynagrodzenie wynosi 72 440 687,64 zł brutto
"Płatność wynagrodzenia będzie następowała po wykonaniu określonych w umowie elementów zadania. Na podstawie umowy wykonawca zobowiązał się zrealizować zadanie do 16 września 2021 roku" - czytamy w komunikacie.
Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 636,87 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)