Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Członkowie zarządu Klabater - Michał Gembicki i Robertem Wesołowskim - zawarli ze spółką umowy lock-up, na podstawie których zobowiązali się, że do 30 maja 2020 r. nie będą zbywać posiadanych akcji, podała spółka.
"Zarząd Klabater informuje o zawarciu w dniu 4 grudnia 2019 roku dwóch umów o ograniczeniu zbywania akcji spółki tj.:
1) umowy pomiędzy spółką a członkiem zarządu spółki Michałem Gembickim o ograniczeniu zbywania akcji spółki w zakresie posiadanych przez niego 2 690 880 akcji spółki reprezentujących 39,17% kapitału zakładowego spółki oraz 39,17% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, oraz
2) umowy pomiędzy spółką a członkiem zarządu spółki Robertem Wesołowskim o ograniczeniu zbywania akcji spółki w zakresie posiadanych przez niego 2 725 000 akcji spółki reprezentujących 39,67% kapitału zakładowego spółki oraz 39,67% głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.
Na mocy umów lock-up ww. członkowie zarządu zobowiązali się, że w okresie od dnia 4 grudnia 2019 r. do dnia 30 maja 2020 r. nie będą zbywać posiadanych przez nich akcji emitenta objętych umowami lock-up. Zawarcie umów lock-up potwierdza intencję zaangażowania kapitałowego w spółkę przez członków zarządu spółki, podano także.
Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od października 2019 r.
(ISBnews)