Taką wysokość kar - od 500 tys. (7,8 tys. rubli) do 5 mln rubli - nowe prawo przewiduje dla osób prawnych. Osobom fizycznym grożą grzywny w wysokości od 10 tys. rubli do 100 tys. rubli (156 USD-1566 USD) bądź areszt na okres do 15 dni.

Ustawa wejdzie w życie od 1 lutego 2020 roku.

W Rosji obowiązuje od 2012 roku ustawa o organizacjach pozarządowych "pełniących funkcje zagranicznego agenta". Za takie uznawane są organizacje uczestniczące w życiu politycznym i otrzymujące dofinansowanie z zagranicy. Od 2017 roku obowiązuje analogiczna ustawa pozwalająca nadawać status "zagranicznego agenta" mediom i za takich "agentów" uznano już rozgłośnie Głos Ameryki i Radio Swoboda, finansowane z funduszy USA i przeznaczone dla odbiorców rosyjskojęzycznych.

2 grudnia 2019 roku prezydent Władimir Putin podpisał kolejną ustawę, która pozwala uznać za "zagranicznych agentów" osoby fizyczne współpracujące z mediami uznanymi za "agentów" bądź rozpowszechniające ich materiały.

>>> Czytaj też: Ukraina odgrodzi się murem od okupowanych terytoriów Donbasu?