Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Marvipol Logistics, spółka zależna Marvipol Development, wraz ze wspólnikami, zawarła trzy przedwstępne umowy sprzedaży udziałów w spółkach realizujących projekty magazynowe w Rudzie Śląskiej, Szczecinie i Sękocinie Starym k/Warszawy za cenę odpowiednio: ok. 6,03 mln euro (ok. 25,81 mln zł), ok. 7,13 mln euro (ok. 30,5 mln zł) i ok. 2,18 mln euro (ok. 9,31 mln zł), podał Marvipol.
W trzech osobnych komunikatach podano, że chodzi o projekty: Central Silesia, Szczecin East II i Warsaw Airport V. We wszystkich udział Marvipol Logistics wynosi 68% kapitału zakładowego. Transakcje zostały zawarte z luksemburską Maeric I, a terminy ich finalizacji wyznaczono najpóźniej na 31 marca 2020 r.
We wszystkich transakcjach podana cena sprzedaży udziałów stanowi kwotę szacowanego wyniku z tytułu zaangażowania Marvipolu w realizację projektów. Kwota ta, powiększona o przychody finansowe, po dokonaniu niezbędnych korekt oraz po uwzględnieniu wcześniej rozpoznanego wyniku do dnia 30 września 2019 roku w kwocie odpowiednio: 12,5 mln zł, 17,36 mln zł i 5,02 mln zł zostanie ujawniona w skonsolidowanym wyniku finansowym w okresie, w którym nastąpi finalizacja transakcji, podano także.
Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 266 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)