Najpoważniejsze wyzwania w sferze bezpieczeństwa wiążą się z agresywną polityką Rosji - oceniła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przekazanym PAP raporcie o działaniach ABW w latach 2015-2019. Przypomniano m.in. zatrzymania pod zarzutem szpiegostwa i wydalenie pięciu dyplomatów rosyjskich.

Autorzy raportu podkreślili, że w ostatnich latach ABW mierzy się z szerszym niż dotychczas katalogiem niebezpieczeństw, w tym z elementami tzw. wojny hybrydowej. "Najpoważniejsze wyzwania w sferze bezpieczeństwa wiążą się z agresywną polityką Federacji Rosyjskiej" - oceniono.

Według ABW Polska jest szczególnie narażona na propagandę i dezinformację, w tym z wykorzystaniem mediów społecznościowych, której celem jest "dążenie do zakłamywania sytuacji politycznej i społecznej, eksploatowanie ekstremizmów politycznych i światopoglądowych w celu wprowadzania podziałów wśród obywateli i polaryzacji nastrojów społecznych".

Agencja zwróciła uwagę na ekstremistów muzułmańskich, którzy - jak oceniono - usiłują zdestabilizować ład wewnętrzny zwłaszcza w zachodniej części Europy, planują nie tylko zamachy, ale również nawołują do odrzucenia idei zachodniej cywilizacji.

Odnosząc się do zagrożeń w sferze bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego, Agencja poinformowała, że dzięki kontrwywiadowi ABW, w ostatnich czterech latach wydalono z Polski pięciu dyplomatów Federacji Rosyjskiej, w tym czterech w reakcji na próbę otrucia Sergieja Skripala. Zatrzymano też pięć osób pod zarzutem szpiegostwa - trzy z Rosji i dwie z Chin. Za działania o charakterze hybrydowym wydalono w sumie 28 cudzoziemców.

Reklama

Centrum Antyterrorystyczne ABW doprowadziło m.in. do zatrzymania w lipcu 2016 r. obywatela Iraku Sinana S. oraz jego późniejszego wydalenia z Polski. Było to związane z sygnałem o możliwym zagrożeniu przebiegu Światowych Dni Młodzieży. Irakijczykowi postawiono zarzut posiadania bez zezwolenia substancji wybuchowych.

We wrześniu 2016 r. Agencja zatrzymała obywatela Maroka Mourada T., kuriera Państwa Islamskiego, który prowadził rozpoznanie tzw. bałkańskiego szlaku migracyjnego z Bliskiego Wschodu do Unii Europejskiej. Marokańczyk został skazany na trzy lata i osiem miesięcy pozbawienia wolności w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym. W latach 2015-2019 skazano w sumie sześć osób związanych z aktywnością terrorystyczną, wydalono 14 cudzoziemców, którzy stanowili zagrożenie terrorystyczne oraz 48 obcokrajowców uznano za osoby niepożądane w Polsce.

W 2016 r. ABW uniemożliwiła podpalenie radiowozów policyjnych w Warszawie. Zatrzymano wtedy trzy osoby powiązane ze środowiskiem anarchistycznym. W 2017 r. zatrzymano członków stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność" oraz uniemożliwiono zorganizowania koncertu neonazistowskiego "Night of Identity" w Dzierżoniowie. W 2018 r. Agencja uniemożliwiła organizację koncertów i konferencji środowisk neonazistowskich. Zakazem wjazdu do Polski objęto wtedy m.in. ukraińskich neonazistów, zatrzymano siedem osób i wszczęto czynności procesowe wobec 87 ekstremistów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa oraz porządku konstytucyjnego RP. W 2019 r. zatrzymano dwie osoby podejrzewane o przygotowywanie ataków na mieszkających w Polsce muzułmanów.

Ujawnienie prób wyłudzeń podatkowych na kwotę ponad 3 mld zł jest jednym z efektów zwalczania przez ABW przestępstw ekonomicznych. ABW, pod nadzorem różnych jednostek prokuratury, prowadzi rocznie średnio 140 postępowań dotyczących przestępstw podatkowych, a w latach 2015-2019 zarzuty z tym związane usłyszało około 1,5 tys. osób. Zabezpieczony majątek podejrzanych w takich sprawach ma wartość ponad 260 mln zł.

ABW odpowiada też za bezpieczeństwo cybernetyczne administracji rządowej oraz infrastruktury krytycznej. W związku z tym Agencja odnotowała prawie 100 tys. zgłoszeń incydentów, z czego ponad 30 tys. okazało się rzeczywistymi zagrożeniami.

W raporcie przypomniano, że szef ABW nadzoruje system ochrony informacji niejawnych. Efektem takich działań było wydanie ok. 43 tys. poświadczeń bezpieczeństwa osobowego oraz odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa 123 osobom, a blisko 100 osobom cofnięto już posiadane poświadczenia.

>>> Czytaj też: Rosja ostrzega USA: Nowe sankcje nałożone nie pozostaną bez odpowiedzi