Polnord nie zdołał uplasować emisji obligacji


Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Polnord podjął uchwałę o niedojściu do skutku emisji obligacji, podała spółka.
"Niedojście emisji do skutku spowodowane było nieosiągnięciem minimalnego wymaganego progu emisji obligacji" – czytamy w komunikacie.
Wcześniej na początku listopada zarząd Polnordu podjął uchwałę w sprawie emisji 5-letnich obligacji, na mocy której postanowił wyemitować niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii PND01 o wartości nominalnej 1 mln zł każda. Łączna wartość nominalna emisji obligacji określona została do kwoty 150 mln zł. Celem emisji obligacji miała być spłata istniejącego zadłużenia finansowego oraz finansowanie bieżącej działalności spółki.
Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali.
(ISBnews)