PGNiG ma siedmioletni kontrakt na dostawy LNG dla Duon Dystrybucja


Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z Duon Dystrybucja siedmioletni kontrakt na dostawę ponad 150 tys. ton skroplonego gazu ziemnego (LNG), podała spółka.
"Cieszymy się z tego, że będziemy współpracować z Duon przez następne siedem lat. Nasze firmy są pionierami niskotonażowego rynku LNG w Polsce. Podpisana dziś umowa potwierdza, że pod względem jakości paliwa, bezpieczeństwa dostaw oraz poziomu obsługi klienta oferta PGNiG jest bezkonkurencyjna. Osobiście cieszę się, że kolejni odbiorcy LNG w Polsce decydują się na zaopatrywanie u polskiego dostawcy, jakim jest PGNiG" - powiedział wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak, cytowany w komunikacie.
"Duon wspólnie z PGNiG od samego początku budował niskotonażowy rynek LNG w Polsce. Liczymy, że nasza dalsza współpraca spowoduje zdecydowane wzmocnienie tego segmentu dostaw gazu do odbiorców końcowych" - dodał prezes Duon Dystrybucja Krzysztof Kowalski.
Umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2026 r. Na jej podstawie PGNiG będzie głównym sprzedawcą LNG dla Duon Dystrybucja. Dostawy paliwa będą realizowane z terminala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz zarządzanych przez PGNiG zakładów produkujących i przeładowujących gaz skroplony. Do tej pory Duon Dystrybucja kupował LNG nie tylko w kraju, ale i za granicą.
W ciągu trzech kwartałów 2019 roku PGNiG sprowadziło przez terminal w Świnoujściu prawie 1,8 mln ton LNG. Większość paliwa jest regazyfikowana i wprowadzana do sieci, jednak część jest dostarczana klientom w postaci skroplonej za pomocą autocystern. Wolumen załadunków LNG w Świnoujściu przekroczył już 100 tys. ton, podano także.
Duon Dystrybucja realizuje dostawy gazu sieciowego i skroplonego poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Obecnie spółka posiada ponad 680 km własnych gazociągów, w tym w 12 lokalizacjach sieciowych przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz z 19 stacji regazyfikacji. Duon Dystrybucja dostarcza gaz do ponad 7 000 odbiorców, z czego ponad 10% to odbiorcy instytucjonalni a pozostali to gospodarstwa domowe. Spółka oferuje usługi transportu LNG oraz usługę tzw. zasilania tymczasowego, czyli okresowego dostarczania gazu ziemnego w czasie modernizacji albo awarii systemów gazowych.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)