"Nowy projekt TFG zwiększy bezpieczeństwo rynku usług turystycznych" - uważa prezes UFG Małgorzata Ślepowrońska.

Jak podaje UFG w komunikacie, urzędy marszałkowskie, które prowadzą m.in. rejestry przedsiębiorców turystycznych, otrzymają narzędzia do usprawnienia bieżącego nadzoru, pozwalające m.in. szybciej wyeliminować nieuczciwych uczestników rynku turystycznego. Poprzez elektroniczny dostęp do danych zawartych na platformie TFG marszałkowie będą mogli wykryć np. rozbieżności danych dotyczące przedsiębiorców turystycznych znajdujących się w różnych rejestrach.

Klienci zaś biur podróży w jednym miejscu będą mogli dowiedzieć się, jakie są gwarancje i zabezpieczenia finansowe na rynku usług turystycznych oraz jak działa TFG.

"Wszyscy przedsiębiorcy będą mieli swoje konta w tym systemie, dzięki czemu będą mogli nie tylko w maksymalnie uproszczony sposób złożyć deklarację i przelać składki, ale i sprawdzić swoje saldo czy dokonać ewentualnych korekt deklaracji" – powiedziała Renata Mentlewicz, dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Dodała, że dzięki udostępnieniu Bazy Wiedzy ma zwiększyć się poziom świadomości podróżnych ws. weryfikacji wiarygodności przedsiębiorców turystycznych, "a także w zakresie przysługującej im ochrony oraz procedur postępowania w przypadku niewypłacalności biura podróż”.

Ponadto w przypadku niewypłacalności touroperatora podróżni uzyskają wygodny dostęp do informacji o statusie swojego roszczenia w TFG.

Według UFG, w ramach którego działa TFG, platforma ułatwi przedsiębiorcom realizację obowiązków dotyczących składania comiesięcznych deklaracji i wpłacania składek do Funduszu i tym samym usprawni gromadzenie środków dla podróżnych na wypadek niewypłacalności touroperatora.

UFG poinformował, że platforma będzie oddana do użytku w połowie 2020 r.

W kwietniu 2018 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podpisał z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego”. Przyznane dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Działanie 2.1 +Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych+ wynosi 6,7 mln złotych. (PAP)

autor: Piotr Gozdowski