To dwa z trzech odcinków przyszłej S5 w województwie kujawsko-pomorskim w przypadku których, bydgoski oddział GDDKiA w czerwcu rozwiązał umowy z firmą Impresa Pizzarotti i w sierpniu ogłosił przetargi na dokończenie robót.

W przetargu na odcinek Nowe Marzy - Świecie Południe długości 23,3 km oferty złożyło sześciu wykonawców: Budimex 567 mln zł, Polaqua - 596 mln zł, konsorcjum Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) - 644 mln zł, konsorcjum PORR (lider), Mota-Energil Central Europe (partner) - 675 mln zł, konsorcjum Metrostav Polska (lider) - Kozeluzska z Czech (partner) - 719 mln zł, Strabag - 808 mln zł. GDDKiA na sfinansowanie zamówienia zamierzała przeznaczyć 422 mln zł.

W przetargu na ocinek Świecie Południe - Bydgoszcz Północ długości 22,4 km złożono pięć ofert: Konsorcjum Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) - 583 mln zł, Budimex - 608 mln zł, Polaqua - 637 mln zł, konsorcjum Mota-Energil Central Europe 681 mln zł, Strabag - 798 mln zł. GDDKiA zamierzała wydać na inwestycję 448 mln zł.

Oferty na odcinek Bydgoszcz Błonie - Szubin Północ długości 9,7 km otwarto 13 listopada. Do przetargu zgłosiło się sześciu wykonawców. Najniższa z ofert również była wyższa od kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć.

Impresa Pizzarotti nie powróciła na plac budów po zimowej przerwie, która skończyła się w połowie marca tego roku. Wcześniej spółka przedstawiła GDDKiA swoje roszczenia finansowe w związku z realizacją kontraktów na S5. Swoje roszczenia motywowała wzrostem cen na rynku budowlanym. GDDKiA zdecydowała się rozwiązać umowę z powodu nierealizowania przez wykonawcę zapisów kontraktowych.

Droga ekspresowa S5 w województwie kujawsko-pomorskim będzie miała prawie 130 km. Cała inwestycja została podzielona na siedem odcinków.(PAP)

autor: Jerzy Rausz