Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w listopadzie 2019 r. wzrosło o 5,3 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 2,6 proc. rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

0,3 proc. i wyniosło 5 229,44 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2 proc. i wyniosło 6 394,8 tys. osób, podano w komunikacie. Konsensus rynkowy to 5,9 proc. wzrostu rok do roku w przypadku płac i 2,5 proc. wzrostu rok do roku w przypadku zatrudnienia.

Listopadowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się poniżej konsensusu, na co wpływ miały przede wszystkim efekty kalendarzowe. Dane o zatrudnieniu wykazały w ujęciu miesięcznym wzrost liczby etatów aż o 12 tys. etatów, co może być wynikiem zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Zdaniem ekonomistów, należy raczej oczekiwać wygasania tendencji wzrostowej liczby etatów w otoczeniu słabnącego wraz ze spowalniającą gospodarką popytu na pracę, z drugiej strony - na początku przyszłego roku dynamika płac na pewno przyspieszy choćby ze względu na podniesienie płacy minimalnej.

"W kolejnych miesiącach sytuacja na rynku pracy, mimo przewidywanego dalszego hamowania w gospodarce, nie będzie się istotnie pogarszać. Nie będzie tym samym istotnie wpływać na decyzje RPP w sprawie stóp procentowych" - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Dodatkowym powodem hamowania płac jest widoczne spowolnienie na rynku pracy (spada ilość ofert pracy, spada odsetek firm raportujących niedobory pracowników) - ten czynnik może mieć trwalszy wpływ na płace. W grudniu najprawdopodobniej dalej utrzyma się niska dynamika płac" - uważa Rafał Benecki, Jakub Rybacki z ING Banku Śląskiego.

"Wolniejsze tempo wzrostu zatrudnienia, a przede wszystkim silniejszy wzrost inflacji w II poł. br. przekłada się na wyraźne obniżenie dynamiki funduszu wynagrodzeń w ujęciu realnym. Choć w pewnym stopniu będzie to w średnim okresie ograniczać dynamikę wydatków gospodarstw domowych, to w krótkim okresie takie ryzyko jest niskie z uwagi na bardzo silny wzrost dochodów gospodarstw domowych z tytułu świadczeń społecznych" - mówi główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa.

>>> Czytaj też: Zatęsknimy za Ukraińcami. Rok 2020 na rynku pracy będzie przełomowy