"Wśród składowych wskaźnika niższą wartość odnotowano przede wszystkim dla ocen przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 4,9 i 4,4 pkt proc.). Wzrost o 1,8 pkt proc. wystąpił jedynie dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów" - czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 3 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -0,8 (ale wzrósł o 1 pkt proc. r/r), podano także.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największe spadki odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 4,9 pkt proc.) oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (o 2,7 pkt proc.) Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 2,4 pkt proc. dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz 2,2 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego" - czytamy dalej w komunikacie.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

W tym miesiącu 2019 r. przeprowadzono 1 205 wywiadów w okresie 2-11 grudnia 2019 r. (w tym 68 metodą CATI - wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo).