MRPiPS: Na program 500+ wydano do tej pory 87,4 mld złWarszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Od początku trwania programu 500+ wydano 87,4 mld zł, a po jego rozszerzeniu w tym roku wsparciem objęto łącznie 6,8 mln dzieci w Polsce, podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w raporcie podsumowującym 2019 rok.

W latach 2016-2019 z udziałem środków z programu "Maluch+" powstało ok. 56,1 tys., w tym ok. 19,6 tys. miejsc w instytucjach publicznych oraz ok. 36,5 tys. w prywatnych (od edycji 2017 dofinansowanie do tworzenia miejsc przysługuje też podmiotom innym niż samorządy). W tym czasie dofinansowanie do funkcjonowania otrzymało ok. 202,1 tys. miejsc opieki. Na program "Maluch+" w latach 2016-2019 przeznaczono ponad 1,2 mld zł. Od 2018 r. są to znacznie większe środki - w 2017 r. było to 151 mln zł, a rok i dwa lata później już 450 mln zł, podano także.

Na program "Mama 4+", który wszedł w życie 1 marca br. wydano z budżetu 801 mln zł. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które urodziły, wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie mają prawa do minimalnej emerytury lub ich świadczenia są niższe.

Według resortu w 2019 oku wydatki na wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów przekroczą granicę 22 mld zł.

"To o ponad 2,5 mld zł więcej niż w 2018 roku, który już wtedy przyniósł znaczny wzrost wsparcia dla tej grupy osób m.in. po zrównaniu renty socjalnej do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. To pokazuje, że skuteczne wsparcie osób niepełnosprawnych nie schodzi z agendy naszych priorytetowych działań i tak zostanie w kolejnych latach" - powiedziała minister MRPiPS Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.

Ostatni z tegorocznych programów finansowanych z Funduszu - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w skuteczny sposób ma przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program wprowadza usługą asystenta. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z jego pomocy w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne albo do kina, biblioteki czy teatru. Asystenci pomagają także w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

W przyszłym roku budżet tego programu wyniesie 80 mln zł.

"Od października 2019 roku wprowadzone zostało nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Na świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji czekało ok. 850 tys. osób borykających się każdego dnia z wydatkami związanymi z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką. Na wsparcie przeznaczanych będzie rocznie ok. 4,5 mld zł" - podano także.

W 2019 r. po raz pierwszy wypłacona została trzynasta emerytura. W tym roku wsparcie trafiło łącznie do 9,8 mln osób i wydano 10,8 mld zł.

"Głównym celem programu wpisującego się w długofalową politykę wsparcia osób starszych, jest zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie. Osoby starsze, nierzadko samotne, są grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Takie dodatkowe środki pozwolą np. na dawno odkładany remont mieszkania, wyjazd czy uregulowanie zaległych płatności" - wskazała minister.

W swoim exposé premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od 2020 r. trzynasta emerytura będzie gwarantowana ustawą i będzie rozwiązaniem stałym. W 2021 r. wypłacana ma być natomiast czternasta emerytura, podkreślono w materiale.

Resort zwraca uwagę, że źródłem finansowania działań aktywizujących osoby bezrobotne są środki Funduszu Pracy.

"W tym roku, do końca października, na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydano prawie 1,8 mld zł. Dzięki temu z aktywnych programów rynku pracy skorzystało w tym czasie 263 tys. osób bezrobotnych" - powiedziała Maląg.

Środki z Funduszu Pracy pozwoliły także wspierać w tym roku osoby bezrobotne uczestniczące w programie "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie". Program wystartował w grudniu 2013 roku, początkowo w formie pilotażu na terenie trzech województw, a od listopada 2014 roku swoim zasięgiem objął cały kraj. Od tego czasu do końca października 2019 roku na podjęcie działalności gospodarczej udzielono z programu 4370 pożyczek na kwotę 286,2 mln zł oraz 114 pożyczek na utworzenie miejsca pracy na kwotę 2,7 mln zł.

Według resortu cennym wsparciem dla pracodawców i ich pracowników były także działania, które można było sfinansować w tym roku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W tym roku budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynosi ok. 228 mln zł, z czego do końca października wydatkowano już prawie 150 mln zł. Ze środków tych skorzystało w tym okresie już ok. 97,5 tys. osób (pracodawców i pracowników). W przyszłym roku pula środków Funduszu wzrośnie do 246,5 mln.

(ISBnews)