"Wstępnie szacujemy, że ponad 40 proc. przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych zostało prefinansowane w roku bieżącym. Stan środków na koniec roku będzie przekraczał 20 mld zł. Ostateczne wartości będą znane po zamknięciu roku budżetowego" - napisał Nowak w komentarzu do planu podaży skarbowych papierów wartościowych (SPW) w styczniu 2020 r.

"W styczniu planowane są dwa przetargi kasowe. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych. W I kwartale planujemy od 4 do 5 przetargów sprzedaży i do 2 przetargów zamiany" - dodał.

Zgodnie z informacjami MF w listopadzie zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 0,9 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych wzrosło o 1,4 mld zł, a krajowych inwestorów pozabankowych o 0,7 mld zł. Zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych spadło o 1,3 mld zł. (PAP)

Autor: Marcin Musiał