Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -10,1 pkt wobec -9,9 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -1,3 pkt wobec -0,7 pkt w poprzednim miesiącu. 

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł 2,7 pkt wobec 3,1 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wzrósł do 0,3 pkt z -0,6 pkt w poprzednim miesiącu. 

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym wzrósł do -11,2 pkt w grudniu z -11,3 pkt miesiąc wcześniej.

Strefa euro

Wskaźnik koniunktury gospodarczej (ESI) w strefie euro wzrósł o 0,3 pkt m/m i wyniósł 101,5 pkt w grudniu 2019 r., podała Komisja Europejska (KE).

Konsensus rynkowy wynosił 101,4 pkt.

Wskaźnik nastrojów biznesu (BCI) w tym okresie spadł o 0,04 w ujęciu miesięcznym i wyniósł -0,25 pkt, podała także Komisja. Konsensus rynkowy wynosił -0,16 pkt.