Kruk zainwestował 389 mln zł w portfele wierzytelności w IV kw. 2019 r.Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Kruk zainwestował 389 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4,25 mld zł w IV kw. 2019 r., (wzrost odpowiednio o 14% i 63% r/r), poinformowała spółka. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 475 mln zł (wzrost o 10% r/r), podano także.

Kruk w czwartym kwartale był aktywny na sześciu rynkach swojej działalności, zgodnie z zapowiedzią powracając do inwestycji na rynku włoskim. Zgodnie z oczekiwaniami ostatni kwartał był aktywniejszy transakcyjnie, podano w komunikacie.

"Tylko dzięki inwestycjom z ostatniego kwartału prawie podwoiliśmy ich wartość z pierwszych trzech kwartałów. W 2019 r. zainwestowaliśmy ponad 40% mniej niż w roku poprzednim, choć nasz apetyt i możliwości finansowe są nadal duże. Nowy rok to nowe możliwości, z których zamierzamy korzystać" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk w 2019 r. wyniosła 8 274 mln zł wobec 8 853 mln zł w 2018 r. (- 7%). Nakłady na wierzytelności nabyte w ub. r. wyniosły 781 mln zł wobec 1 395 mln zł w 2018 r. (-44%). Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę kapitałową Kruk w 2019 r. wyniosła 1 782 mln zł wobec 1 576 mln zł (+13%) w 2018 r., podano także.

Jak podaje spółka, inwestycje w portfele wierzytelności były realizowane głównie w Polsce i Rumunii (odpowiednio 43% i 33% nakładów). Niższy od zakładanego poziom inwestycji to efekt selektywnego wyboru portfeli o wyższych stopach zwrotu, tymczasowego ograniczenia inwestycji we Włoszech i Hiszpanii, ale również niższej od zakładanej podaży portfeli w Polsce.

"Zamykamy rok 2019 z rekordowymi w historii firmy spłatami. Odnotowaliśmy w tym zakresie 13% wzrost. We Włoszech, mimo braku inwestycji w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku, zdołaliśmy wygenerować znaczący wzrost spłat" - dodał Krupa.

Według spółki, 2019 rok zakończył się wzrostem spłat również w Hiszpanii i Czechach.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)