Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 829 mln euro wobec 427 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 86,7 mld zł, co oznacza spadek o 1,3 mld zł, tj. o 1,4% w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. Wartość importu towarów w porównaniu do listopada 2018 r. zmniejszyła się o 4,4 mld zł, tj. o 5% i osiągnęła poziom 83,2 mld zł. Na spadek wartości obrotów wpłynęła mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z listopadem 2018 r. Ponadto silny wpływ na obniżenie się importu miało zmniejszenie się wartości dostaw paliw i innych surowców energetycznych, głównie w wyniku spadku ich cen. Obniżeniu się dynamiki obrotów towarowych towarzyszyła wyraźna poprawa salda. W listopadzie 2019 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 3,6 mld zł i była o 3,1 mld zł wyższa w porównaniu z listopadem 2018 r." - napisano w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 25,9 mld zł i w porównaniu do listopada 2018 r. wzrosły o 1,9 mld zł, tj. o 8%, podano także. 

>>> Czytaj też: Siedzimy na beczce prochu? Poważny kryzys gospodarczy jest coraz trudniejszy do uniknięcia