PBG: Zawieszono postępowanie egzekucyjne na należących do PBG akcjach Rafako


Warszawa, 17.01.2020 (ISBnews) - Postępowanie egzekucyjne wszczęte wobec PBG przez komornika sądowego zostało zawieszone przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w zakresie zajęcia 7 665 999 akcji Rafako, podała spółka.
"Postanowienie zostało wydane na wniosek Banku Polska Kasa Opieki S.A działającego w charakterze agenta zabezpieczeń, zgodnie z wspólnym stanowiskiem obligatariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.
Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)