A&R Carton i Colorpack ogłosiły wezwanie na akcje BSC Drukarni Opakowań


Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - A&R Carton - będący częścią szwedzkiej grupy AR Packaging - oraz Colorpack - spółka zależna A&R Carton - ogłosiły wezwanie na sprzedaż 3 842 136 akcji BSC Drukarnia Opakowań, uprawniających do 39,18% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Cena oferowana w wezwaniu to 40,38 zł za akcję. Zamiarem AR Packaging, poprzez A& R Carton, jest zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie BSC Drukarni Opakowań do 100% z obecnych 60,82%.
Cena proponowana przez A&R Carton w wezwaniu została ustalona na poziomie 40,38 zł za akcję, co oznacza 7% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania oraz odpowiada średniej cenie ważonej wolumenem obrotu z ostatnich trzech miesięcy, poinformowano.
Grupa AR Packaging, której częścią jest A&R Carton, sfinalizowała w ostatnich dniach przejęcie niemieckiej firmy rlc packaging group, do której - poprzez firmę Colorpack - należy 36,7% akcji BSC Drukarni Opakowań. Szwedzka grupa zawarła ponadto umowy zakupu spółek posiadających łącznie 24,13% akcji polskiej spółki od jej menedżerów - Janusza Schwarka i Arkadiusza Czysza. AR Packaging kontroluje tym samym obecnie 60,82% akcji BSC Drukarnia Opakowań, podkreślono.
W tej sytuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, A&R Carton jako podmiot dominujący wobec Colorpack, który bezpośrednio posiada 36,7% akcji BSC Drukarni Opakowań, ma obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje zapewniające osiągnięcie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przejmowanej spółki. A&R Carton zdecydował się jednak na ogłoszenie wezwania na wszystkie pozostałe akcje, tj. 3.842.136 sztuk, stanowiących 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom, podano także.
"Przejęcie BSC Drukarni Opakowań wpisuje się w strategię rozwoju grupy AR Packaging, która poprzez szereg akwizycji oraz rozwój organiczny wyrosła na wiodącego globalnego producenta wysokiej jakości opakowań w wybranych segmentach rynku" - powiedział prezes A&R Carton i jednocześnie AR Packaging Harald Schulz, cytowany w komunikacie.
"W ciągu ostatniego roku kurs BSC Drukarni Opakowań na warszawskiej giełdzie wzrósł o ponad 55% i jest obecnie na najwyższych historycznie poziomach. Sprzedaż akcji w wezwaniu może być zatem doskonałą okazją dla mniejszościowych akcjonariuszy spółki
do zrealizowania zysków z tej inwestycji" - dodał.
W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BSC Drukarni Opakowań, AR Packaging nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych, czytamy dalej.
Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od 12 lutego do 12 marca br. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji ma nastąpić 20 marca 2020 r. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu i doradcą finansowym jest Santander Biuro Maklerskie. Doradcą prawnym Wzywającego jest kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland.
BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)