Sprzedaż miedzi płatnej KGHM spadła o 8% r: r do 61,9 tys. ton w XII


Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 61,9 tys. ton w grudniu 2019 r. i była niższa o 8% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.
"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 61,9 tys. ton i była niższa o 5,3 tys. ton (-8%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z grudnia 2018 roku. Głównym powodem była niższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A." - czytamy w komunikacie.
Sprzedaż srebra wyniosła 122,7 tony i była wyższa o 21 ton w porównaniu do sprzedaży z grudnia 2018 roku (+21%). Przyczyną była wyższa sprzedaż srebra z polskich aktywów produkcyjnych.
Sprzedaż TPM wyniosła 25,9 tys. troz i była wyższa o 8,9 tys. troz (+52%) w porównaniu do grudnia 2018 roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z wyższą sprzedażą złota zrealizowaną w grudniu 2019 roku przez KGHM Polska Miedź S.A.
Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i była niższa o 0,7 mln funtów (-47%) w porównaniu do grudnia 2018 roku. Głównym powodem był spadek sprzedaży molibdenu w kopalni Sierra Gorda.
W spółce-matce:
- sprzedaż miedzi wyniosła 48,2 tys. ton i była niższa o 5,3 tys. ton (-10%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2018 roku. Na różnicę wpływ miał między innymi uzgodniony z klientami harmonogram wysyłek katod Cu w grudniu 2019 r.;
- sprzedaż srebra wyniosła 119,9 tony i była wyższa o 20,8 tony w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2018 roku (+21%). Wielkość sprzedaży srebra wynikała z uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w grudniu 2019 r.;
- sprzedaż TPM wyniosła 13,9 tys. troz i była wyższa o 6,2 tys. troz (+81%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2018 roku. Różnica spowodowana była głównie wyższą produkcją złota w grudniu 2019 roku.
W KGHM International:
- sprzedaż miedzi wyniosła 5,9 tys. ton i była niższa o 1,2 tys. ton (-17%) w porównaniu do sprzedaży z grudnia 2018 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej w katodach Franke o ok. 0,8 tys. ton wynikająca z ustalonego z kontrahentami harmonogramu wysyłek. Ze względu na niższą produkcję płatnej miedzi (niższa zawartość Cu w rudzie) nieco niższą sprzedaż (o ok. 0,4 tys. ton) odnotowano także w przypadku miedzi pochodzącej z Zagłębia Sudbury. Zbliżone wyniki sprzedażowe w porównaniu z grudniem 2018 roku osiągnęła natomiast kopalnia Carlota oraz Robinson;
- sprzedaż TPM wyniosła 7,8 tys. troz i była wyższa o 1,9 tys. troz (+32%) w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Na wynik ten wpływ miała przede wszystkim wyższa sprzedaż TPM pochodzących z Zagłębia Sudbury, bezpośrednio wynikająca z wyższej produkcji rudy oraz wyższej zawartości TPM w rudzie;
- sprzedaż srebra wyniosła 0,9 tony i była porównywalna ze sprzedażą zrealizowaną w grudniu 2018 r.;
- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,05 mln funtów i była wyższa o 0,03 mln funtów (+150%) od sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2018 roku, co było efektem realizacji uzgodnionego z kontrahentem rozkładu zamówień oraz harmonogramu wysyłek.
W Sierra Gorda (55% udziału KGHM):
- sprzedaż miedzi wyniosła 7,8 tys. ton i była wyższa o 1,2 tys. ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2018 roku (+18%). Przyczyną był wyższy (o ok. 12 tys. ton wagi suchej) wolumen sprzedanego koncentratu miedzi w grudniu 2019 roku, wynikający z wyższej produkcji oraz realizacji uzgodnionego z kontrahentami harmonogramu wysyłek;
- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów i była niższa o 0,8 mln funtów (-53%). Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda;
- sprzedaż srebra wyniosła 1,9 tony i była wyższa o 0,1 tony (+6%) r/r;
- sprzedaż TPM wyniosła 4,1 tys. troz i była niższa o 0,7 tys. troz (+21%) r/r.
"Głównym powodem wzrostu sprzedaży srebra oraz TPM był, podobnie jak w przypadku miedzi, wyższy wolumen sprzedanego koncentratu Cu" - czytamy dalej.
Narastająco w okresie styczeń-grudzień 2019 r. sprzedaż miedzi w grupie wyniosła 691,9 tys. ton wobec 644,5 tys. ton rok wcześniej
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)