Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Projekt T+S Sp. z o.o. - spółki zależnej Alumetalu - znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach konkursu na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, podał Alumetal. Kwota dofinansowania to maksymalnie 25,75 mln zł.

"Celem projektu, który ma być realizowany w latach 2020-2022, jest opracowanie technologii przetworzenia odpadów poprodukcyjnych powstałych w procesie produkcji aluminiowych stopów odlewniczych. Spółka informuje, że w ramach powyższego projektu, spółka zależna ma prawo do uzyskania dofinansowania w kwocie do 25 746 078,19 zł" - czytamy w komunikacie.

Ze względu na badawczo-rozwojowy charakter projektu i jego etapowość, poniesione wydatki inwestycyjne oraz związane z nimi dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej mogą zostać urzeczywistnione w sposób częściowy w zależności od stopnia realizacji inwestycji, wyjaśniono.

Rada nadzorcza Alumetalu wyraziła dziś zgodę na realizację pierwszego i drugiego etapu inwestycji z łącznym limitem wydatków kwalifikowanych dla tej fazy projektu w wysokości 5 873 232,04 zł , które będą poniesione w latach 2020-2021. W zależności od uzyskanych efektów badań, władze spółki będą podejmować dalsze decyzje odnośnie ewentualnej realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia, podano także.

"Otrzymanie dofinansowania wymaga podpisania stosownej umowy. W umowie określone zostaną szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania uzyskanych środków finansowych" - zastrzeżono.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 655 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)