Mirbud rozpoczął procedurę wycofania akcji JHM Development z obrotu na GPWWarszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Mirbud rozpoczął procedurę zmierzającą do wycofania akcji spółki zależnej JHM Development z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, podała spółka.

Procedura rozpoczęła się w związku ze zrealizowanym przymusowym wykupem akcji JHM, w wyniku którego Mirbud jest właścicielem 100% akcji tej spółki, poinformowano.

"W tym celu zarząd emitenta [...] złożył w spółce JHM w formie pisemnej żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia JHM Development i umieszczenia w porządku obrad zgromadzenia punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia" - czytamy w komunikacie.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)