"Bankowcy formułują umiarkowanie pozytywne prognozy na 2020 r. Ponad połowa środowiska patrzy na 2020 z nadzieją i optymizmem, jedna trzecia uważa, że będzie to rok lepszy niż miniony, ale także jedna trzecia przewiduje, że będzie to rok gorszy od poprzedniego. Głównym źródłem wzrostu przychodów banków będzie w opinii badanych wzrost sprzedaż nowych produktów obecnym klientom. Za zyski banków będzie głównie odpowiadała redukcja kosztów. Oczekiwany jest znaczący wzrost liczby klientów korzystających z bankowości elektronicznej oraz wzrost aktywności na rynku bankowym osób prowadzących działalność gospodarczą. Oczekuje się dalszej redukcji liczby placówek bankowych, redukcji zatrudnienia" - powiedział Marcin Idzik z firmy Kantar, cytowany w raporcie.

W prognozie na 2020 rok równoważ się opinie pozytywne i negatywne. Jedna trzecia badanych (32%) uważa, że 2020 rok będzie dla bankowości lepszy niż poprzedni. 31% badanych spodziewa się, że 2020 rok będzie gorszy, natomiast według 37% 2020 rok będzie porównywalny z poprzednim, podano w raporcie.

"48% badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku 2020 będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom. 32% jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych. 20% badanych upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów" - czytamy dalej.

Z kolei 51% przedstawicieli sektora bankowego przewiduje, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów. Jeden na trzech badanych (30%) wskazuje na wzrost przychodów z opłat i prowizji, a kolejne 18% na wzrost przychodów odsetkowych.

Według 70% badanych w 2020 roku wzrosną koszty działalności banków, zaś 59% r/r - mniej o 11 pkt proc. r/r - przewiduje wzrost przychodów banków.

"Ponad jedna trzecia badanych przewiduje wzrost satysfakcji z usług bankowych wśród klientów z segmentu MSP (47%) i klientów detalicznych (48%). Według 34% badanych wzrośnie zaufanie do banków, a według 26 proc. poprawi się reputacja sektora bankowego" - napisano też w materiale.

Ponad trzy czwarte badanych (83%) przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2020 roku, a 83% przewiduje spadek zatrudnienia w bankach. Co czwarty badany (24%) spodziewa się poprawy stabilności sektora bankowego, podano także.

Sondaż został przeprowadzony 5-22 stycznia br. W badaniu wzięło udział 120 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

>>> Czytaj też: Kto ma rację: rząd czy Sąd Najwyższy? Sondaż DGP i RMF FM